De Braziliaanse bevolking

De Braziliaanse bevolking

15 februari 2022 Uit Door Shirley Blessey

Het Braziliaanse volk stamt van een mengeling van rassen af. Portugese kolonisators, oorspronkelijke indianen en Afrikanen vormden de basis.

Veel indiaanse gemeenschappen, die in de kuststreek van het Braziliaanse grondgebied leefden, stierven door het kolonisatieproces uit. Het waren niet alleen wapens maar ook de door de kolonisators uit verre landen meegebrachte ziektes, die dit veroorzaakten. Toch herken je in de bevolking duidelijk indiaanse trekken, vooral in het noorden en noordoosten van Brazilië. Vandaag de dag koesteren ongeveer 220 indiaanse gemeenschappen, bij elkaar zo’n 450.000 mensen, hun inheemse, van hun voorvaderen geërfde talen, zoals Tupi-Guarani, Macro-Jê en Aruak. De laatste jaren heeft de regering 12,5% van de oppervlakte van het Braziliaanse grondgebied (meer dan 1 miljoen km²) ter beschikking van indiaanse gemeenschappen gesteld.

Immigranten in Brazilië

In de koloniale tijd waren behalve Portugezen, ook Fransen en Nederlanders in Brazilië. Maar pas aan het eind van de 19e eeuw en de eerste drie decennia van de 20e eeuw, brachten grote immigratiegolven, naast de meerderheid van Portugezen, massa’s immigranten van Duitse, Italiaanse, Spaanse, Poolse, Japanse, Joodse en Arabische komaf, die eveneens de etniciteit van de Braziliaanse bevolking beïnvloedden.

Deze immigranten vluchtten voor bittere armoede. Ze waren op zoek naar nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Vooral het zuiden en zuidwesten trok hen aan. Daar konden ze werken op de koffieplantages. Later probeerden ze kleine stukjes grond te bemachtigen. In de regio’s waar ze zich vestigden, veranderden de immigranten de economie en het culturele klimaat, doordat ze hun tradities en eetgewoonten meebrachten. Zelfs het Portugees veranderde een beetje; het kreeg nieuwe woorden en een eigen regionaal accent.

Door de invloed van al deze volkeren heeft Brazilië vandaag een etnisch zeer diverse bevolking. De grote meerderheid van de Brazilianen is het gevolg van de vermenging van al deze rassen, van al deze mensen, die uit alle delen van de wereld zijn gekomen.