Lar Benificente Amar

Lar Benificente Amar is een non-profit organisatie in de gemeente Duque de Caxias, een zeer arme wijk in Rio de Janeiro. Het huis, waar ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar wonen, biedt 24 uurs opvang aan kinderen die slachtoffer zijn geworden van mishande-ling of die op een andere manier zeer kwetsbaar zijn. De kinderen worden na controle door overheidsinstanties doorverwezen naar de instelling. Ze krijgen niet alleen onderdak en eten, maar ook maatschappelijke en religieuze vorming. Alle kinderen gaan naar school en worden ondersteund door een psycholoog en een maatschappelijk werker. Amar heeft zich tot doel gesteld het kind op ontwikkelings, emotioneel en sociaal gebied volledig te ondersteunen en indien mogelijk weer terug te plaatsen naar het gezin van herkomst. Als dit om wat voor reden niet mogelijk is, wordt er naar gestreefd deze zorg in het huis te geven en het normale gezinsleven zoveel mogelijk na te bootsen. In het laatste geval worden de kinderen ook volgens de wettelijke regels beschikbaar gesteld voor adoptie. Het wordt officieel erkend door de overheidsinstanties en de instelling heeft de status van Utilidade Pública Municipal (Gemeentelijk Openbaar Nut) ontvangen. Met de opbrengst van Brazil Live heeft het centrum speeltoestellen, bedden en kasten kunnen kopen.

Solange de Paula, oprichtster en directeur, vertelt hoe het allemaal is begonnen.Op 28 september 1987 zat ik in de bus. Toen de bus stopte voor een verkeerslicht, zag in een stuk karton met daaronder een jongen van ongeveer 10 jaar. Hij lag daar in zijn eentje buiten te slapen. Misschien was hij dakloos en had hij honger. Misschien was hij wel bang. Wat kan ik voor deze kinderen doen? Ze hebben veel nodig. Ik ben getrouwd, heb kinderen om te verzorgen en we hebben niet veel geld. Door mijn geloof en dat God mij zou helpen ben ik toch begonnen met het helpen. In het begin hadden we maar een kleine groep kinderen in een buitenwijk van Rio de Janeiro achter een kerk woonden. Maar dit aantal groeide. We hebben zelfs op bepaalde momenten vijftig kinderen in ons tehuis gehad. Ze hadden ernstige sociale, lichamelijke en emotionele problemen. Door liefde, toewijding en zorg is het goed gegaan met hen en kunnen ze nu een normaal leven lijden. AMAR bestaat 23 jaar en er hebben meer dan 1000 kinderen gewoond. Vandaag hebben we het geluk om onze kleinkinderen te zien. Ik kon de verantwoordelijkheid wel neerleggen bij de overheid of andere mensen, maar wist dat ook ik iets zou kunnen doen. Ik had heel veel medelijden met het kind en alle andere kinderen die in dezelfde situatie zaten, verlaten, zonder een steunpunt en zonder een gezin.

Solange de Paula

het bestuur

Met de opbrengst van Brazil Live zijn speeltoestellen, kasten en bedden worden aangeschaft. (terug naar boven)