Centro Cultural Revarte ‘Bevrijding van de Kunstwaarden’

Lar Benificente Amar is een non-profit organisatie in de gemeente Duque de Caxias, een zeer arme wijk in Rio de Janeiro. Het huis, waar ongeveer 20 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar wonen, biedt 24 uurs opvang aan kinderen die slachtoffer zijn geworden van mishande-ling of die op een andere manier zeer kwetsbaar zijn. De kinderen worden na controle door overheidsinstanties doorverwezen naar de instelling. Ze krijgen niet alleen onderdak en eten, maar ook maatschappelijke en religieuze vorming. Alle kinderen gaan naar school en worden ondersteund door een psycholoog en een maatschappelijk werker. Amar heeft zich tot doel gesteld het kind op ontwikkelings, emotioneel en sociaal gebied volledig te ondersteunen en indien mogelijk weer terug te plaatsen naar het gezin van herkomst. Als dit om wat voor reden niet mogelijk is, wordt er naar gestreefd deze zorg in het huis te geven en het normale gezinsleven zoveel mogelijk na te bootsen. In het laatste geval worden de kinderen ook volgens de wettelijke regels beschikbaar gesteld voor adoptie. Het wordt officieel erkend door de overheidsinstanties en de instelling heeft de status van Utilidade Pública Municipal (Gemeentelijk Openbaar Nut) ontvangen. Met de opbrengst van Brazil Live heeft het centrum speeltoestellen, bedden en kasten kunnen kopen (foto's Revarte).

Alices Dream

"I started working in 1992 with depraved childeren in a shanty town in For-taleza. After four years I felt I could increase this work, so I acquired a loan on an abandoned building belonging to a non governemental organiza-zation. With the help of friends we started the necessary repairs as the building was in a very bad state. After a year of hard labour we managed to achieve a good result and conditions necessary for the functioning of the project. I found with my friend Ved Aurora the help to acquire building material. I met then an artist in plastics Raquel Fraga, she proposed to paint children themes on the walls and the walls had an aspect of children books. The project was ready. Together  with library expert Lucia and grand dedication she organized the Library. We are recognized as Public Utility but we are not given official help. Now we have more friends with the project Brasil live. We are hopeful with this alliance and have expectations of more concrete help so we can amplify our work. To support the Brasil Live will be of great importance to give opportunity that this youngsters need and deserve, and these conditions will make of them conscients and capable citizens. Today we have tutorials in flute, guitar, singing, drawings. story tellers, judo, chess, dancing, theatre. All these activities are means of occupying the childres time and give them moments of pure lucidity. We have 140 children and adolescents competing in judo tournaments and achieving first place. They are under tutorial of Neto.'
afbeelding
'We kunnen niet vergeten dat naastenliefde, dedicatie, vriendschap, respect en affectie essentiële voorwaarden zijn voor iedereen die werkt binnen Revarte. Het grootste gedeelte van de activi-teiten die worden ontplooid op onze ‘school’ worden van maandag tot vrijdag begeleid door vrij-willigers. Mensen die geloven in de waarde van de 'helpende hand’. Al deze projecten helpen vele kinderen en jongeren, in de leeftijden tussen 5 en 20 jaar uit de ‘Conjunto Alvorada’. Dit is om verveling en stilstand te voorkomen en om hen te beschermen tegen de gevaren van de straat en te behoeden voor de criminaliteit. Revarte biedt een nieuwe wereld en een betere toekomst voor hem of haar, die gelooft dat levens waarden kunnen worden gered door middelvan kunst en sport.'

Centro Cultural Revarte ‘Bevrijding van de Kunstwaarden’ biedt kansarme kinderen in Fortaleza in het noordoosten van Brazilië een alternatief voor het gevaarlijke straatleven. Het centrum draagt met weinig middelen en grote inzet van de groep vrijwilligers bij aan de ontwikkeling van deze kinderen. Een lovenswaardig initiatief dat Stichting Brazil Live van harte ondersteunt! Met de opbrengst zijn muziekinstrumenten, sportattributen en bibliotheekbenodigdheden aangeschaft (foto's). Er zijn drie afdelingen: bibliotheek, sport(judo) en kunst en muziek. De bibliotheek bezit zo'n twintigduizend(tweedehands) boeken en tijdschriften en heeft ongeveer 1270 kinderen(en volwassen) als gratis lid ingeschreven. De kinderen krijgen huiswerkbegeleiding, taalles en de gelegenheid om boeken te lenen. Drijvende krachten zijn hier de dames Alice Domenech en Lúcia Martins. Judoka Neto Cardoso traint, samen met een aantal andere vrijwilligers, ongeveer 120 judokas variërend in leeftijd van 5 tot 17 jaar. Luciana Portela coördineert de muzikale activiteiten. Ongeveer 40 kinderen participeren in het zangkoor en/of volgen blokfluit-, of gitaarlessen. Daarnaast is er een kleine recreatieve ruimte en vinden er activiteiten plaats zoals tekenen en schilderen en yoga. Voor zover hiervoor middelen zijn, krijgen kinderen van tijd tot tijd een voedzame maaltijd aangeboden.

Alles begon nadat de gepensioneerde lerares Alice Domenech zich na haar pensioen vestigde in Fortaleza. Daar ontstond bij haar de wens om iets te willen betekenen voor de arme, hulpbehoevende kinderen in haar buurt, de wijk Agua Fria. Alice hield altijd van kinderen en voelde dat ze daar haar missie had gevonden. Haar doel was, boven alles, het immer bieden van liefde en wijsheid. Iets wat de tijd nooit kan ruïneren. Het centrum is ontstaan uit een droom van haar om een bibliotheek op te richten in een behoevende gemeenschap. Ze heeft altijd geloofd dat door het lezen het mogelijk zou worden om mensen te verbeteren en goede waarden over te brengen aan diegenen die het leven de moeite waard vinden. In 1995 begon Alice met het bijeenbrengen van kinderen voor een zangkoor. Verder gaf zij lezen, muziek- en zang-, borduur- en haaklessen. Ze had echter geen vaste locatie waar ze de kinderen meer op hun gemak kon laten voelen. In 1994 leerde Alice de bibliothecaris Lúcia Cardoso kennen; uit deze kennismaking ontstond een partnerschap. Alice vond een helpende hand en een vriend om haar ideeën te ondersteunen en de bibliotheek uit haar droom een realiteit te maken. Lúcia was gecharmeerd van het project en gaf Alice te kennen dat wanneer zij een vaste locatie had gevonden, zij contact moest opnemen. Een van de kinderen vond een verlaten huis in het zogenaamde “Conjunto Alvorada”. Het huis was eigendom van een NGO onder de naam ‘Steungroep voor behoevende Gemeenschappen’(GACC). Na haar werk te hebben laten zien, werd haar appél gehoord en besloot de GACC tot het verhuren van het pand. In 1998 wisten ze, met steun van sympathisanten, toestemming te krijgen van de gemeente om dit verlaten huis in gebruik te nemen. Met hulp van vrijwilligers is het huis opgeknapt en in gebruik genomen als Centro Cultural Revarte. In 1999 werd de droom verwezenlijkt en begonnen Alice en Lúcia aan het transformeren van de gemeenschap. Elke dag werden ze geconfronteerd met nieuwe moeilijkheden. In plaats van deze te zien als obstakels, werden deze tegemoet getreden als uitdagingen. Revarte is volledig afhankelijk van vrijwilligers en de incidentele gift van een “engel” en biedt al haar activiteiten gratis aan.

We zien hoe doorzettingsvermogen doorslaggevend is voor het verwezenlijken van een droom. Revarte heeft in de bibliotheek ‘Monteiro Lobato’ haar startpunt. Lezen is als paspoort voor diegene die wil toetreden tot het Koninkrijk van Revartelândia, zoals de kinderen het liefkozend noemen. Om toegang te hebben tot Revarte en deel te mogen nemen aan activiteiten moeten de kinderen ingeschreven zijn als lid van de bibliotheek en up-to-date zijn met lezen. Ze hebben in de afgelopen jaren een grote groep kinderen kunnen bereiken.

Centro Cultural Revarte 'Resgate dos valores pela Arte' surgiu de um grande sonho de Alice Domenech de montar uma biblioteca em uma comunidade carente. Ela sempre acreditou que através da leitura era possível melhorar as pessoas e transmitir bons valores àqueles que esquecem que a vida vale à pena. Dona Alice sempre gostou de crianças. Logo que se aposentou, mudouse para Fortaleza, e sentiu que aqui havia encontrado sua missão. Seu principal objetivo sempre foi oferecer acima de qualquer coisa, amor, mas também conhecimento, algo que o tempo não destrói. Por muito tempo dona Alice reuniase com crianças para dar aulas de costura, flauta, fazer leituras, e também para cantar, mas ainda não havia encontrado um local fixo, onde pudesse recebê-las com maior aconchego. Em meados de 1994 dona Alice conheceu a bibliotecária Lúcia Cardoso e sentiu que havia encontrado uma mão amiga para lhe apoiar no sonho da biblioteca. Lúcia adorou a idéia do projeto e prometeu que ajudaria, deixou seu contato com Alice e disse que, quando ela encontrasse um local fixo, poderia ligar. Foi quando, uma das crianças descobriu uma casa abandonada no Conjunto Alvorada e avisou a dona Alice, que resolveu falar com o proprietário. A casa era de uma ONG chamada Grupo de Apoio a Comunidades Carentes (GACC). Após mostrar seu trabalho, ela pediu a casa emprestada, e seu apelo foi atendido. Em 1999, o sonho virou realidade e as duas começaram a missão de transformar  aquela comunidade. No dia-a-dia da Revarte inúmeras dificuldades surgiram, mas não foram encaradas como obstáculos e sim como desafios. Hoje decorridos quase 10 anos vê-se como valeu a pena perseverar pela realização deste sonho. A Revarte tem na Biblioteca Monteiro Lobato seu ponto de partida. A leitura é o passaporte para quem quer entrar no Reino da Revartelândia, como as  crianças carinhosamente chamam a entidade. Para participar das diversas atividades desenvolvidas pela ONG,as crianças e os jovens têm que estar inscritos na biblioteca e, o mais importante,estar em dia com a leitura. Judô, dança, yoga, recreação e reforço alimentar para cuidar do corpo. Xadrez e leitura para desenvolver a mente, coral, flauta doce, violão e teatro aguçam o artista dentro de cada um  deles. Desenho, artesanato, contação e oficina de estórias liberam a imaginação.E ainda tem os passeios que transformam os pequenos cidadãos em descobridores da nossa cidade.Podemos somar a isso amor ao próximo, dedicação, amizade, respeito e carinho fazem parte do dia-a-dia de quem participa da Revarte. A maioria das atividades que acontecem de segunda à sábado é ministrada por professores voluntários, pessoas que acreditam no valor de uma mão amiga.Todos esses projetos ajudam a tirar crianças e jovens, entre 5 a 20 anos, do Conjunto Alvorada, da ociosidade, dos perigos das ruas e da marginalidade. A Revarte proporciona um mundo novo e um futuro melhor a quem acredita que os valores que existem na vida possam ser resgatados através da arte e do esporte.

foto's Revarte (terug naar boven)

afbeeldingafbeelding

afbeeldingafbeelding

afbeeldingafbeelding

met de opbrengst zijn muziekinstrumenten, sportattributen en bibliotheekbenodigdheden aangeschaft(terug naar boven)

afbeeldingafbeelding

afbeeldingafbeelding

afbeeldingafbeelding

afbeeldingafbeelding

afbeeldingafbeelding

afbeeldingafbeelding

afbeeldingafbeelding

afbeeldingafbeelding